ارائه خدمات

در حوزه تولید سیلندر و پیستون کلاچ و ترمز

بیش از سه دهه فعالیت در شناسایی و تولید انواع سیلندر و پیستون برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین و همچنین اجرای پروژه های آنودایز با بالاترین کیفیت ممکن بخشی از رزومه کاری مجموعه ما می باشد.

اجرای استانداردهای لازم و توان تخصصی بالا، از جمله ویژگی های مثبت شرکت صنایع بال گستر خراسان است.

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

50+مشتری
350+پروژه
10+کارخانه

شناخت مجموعه های پر تلاش که کیفیت را مراعات می کنند، سرمایه ای بزرگ است

نقشه‌های
مهندسی

تولید نقشه های مهندسی برای رفع نیازهای تولیدی با رعایت استانداردهای مورد نیاز هر محصول با دقت هزارم میلیمتر

خدمات

CNC

انجام خدمات حرفه ای و دقیق تراش تحت برنامه و نقشه های GBT متناسب با دستگاه های CNC پیشرفته

آنودایز
آلومینیوم

انجام عملیات پیاده سازی پوشش آنودایز بر روی انواع قطعات آلومینیومی برای صنایع گوناگون از جمله پزشکی، خودروسازی و…

مهندسی
معکوس

بازتولید و بازطراحی نقشه ها و شناسایی مواد سازنده و همچنین تولید نهایی محصول مورد نیاز مشتری

تولید

قطعات

اجرای عملیات تولید بر اساس نقشه های ارائه شده با رعایت استانداردهای مورد نیاز مشتریان با بالاترین کیفیت ممکن

رفع نیاز

تحریمی

انجام تحقیقات گسترده و تامین تکنولوژی ها و تجهیزات مورد نیاز شرکت های دچار تحریم صنعتی

خدمات
حرفه ای
ما
که همواره

سریع

و

مطمئن
است

پروژه های ما

کارهایی که انجام داده ایم؟

محصولات بی انتها با توجه به جزئیات.

معرفی

همکاران ما

شرکت های و کارخانجاتی که ما، محصولات آنان را تولید کرده ایم و یا مجموعه هایی که به آنها خدمات ارائه کرده ایم

دریافت لیست قیمت خدمات و محصولات